SPOMEN ČESMA, JARAK

Spomen česma je podignuta u vezi sa događajem koji se koji se odigrao tokom Drugog svetskog rata (1941-1945). Krajem septembra 1941. godine veliki broj Šapčana i Mačvana je uhapšen i poteran prema Jarku gde je za njih na jednoj livadi pripremljen privremeni logor. Ovaj put, dug 23 km, kolona je u trku prešla za svega četiri sata. Stanovnici Jarka su ubrzo počeli iscrpljenim ljudima da donose vodu i hranu. Spomen česmu su nakon rata (1961. godine) podigli bivši logoraši u znak zahvalnosti meštanima Jarka. Česma se sastoji od kamenog bloka koji ima izgled stilizovanog bunara sa ukošenim krovom i sa strane postavljenih kamenih valjaka za sedenje. Na kameni bunar je urezan tekst o ovom događaju i krugovi koji predstavljaju vitlo.