АРХЕЛОШКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

Изложба фотографија Археолошко наслеђе Србије организована је у оквиру Редовне скупшине Друштва конзерватора Србије у Сремској Митровици у Визиторском центру царске палате од 11. до 20. јуна од стране Секције фотографа Друштва. На изложби је, кроз фотографије непосредних сарадника археолога у раду, приказана разноврсност и богатство археолошких налазишта на простору Србије.

Културно историјско наслеђе Срема / Нови Сад

На централном градском тргу у Сремској Митровици 2. јуна 2015. године, у организацији Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица , отворена је изложба Културно-историјско наслеђе Срема некад и сад. На овој начин су стручној и широј јавности представљени најзначајнији конзерваторски и други радови на културним добрима на подручју Срема који су реализовани у последњих десет […]