АРХЕЛОШКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

Изложба фотографија Археолошко наслеђе Србије организована је у оквиру Редовне скупшине Друштва конзерватора Србије у Сремској Митровици у Визиторском центру царске палате од 11. до 20. јуна од стране Секције фотографа Друштва. На изложби је, кроз фотографије непосредних сарадника археолога у раду, приказана разноврсност и богатство археолошких налазишта на простору Србије.