Izložbe

      Na centralnom gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici 2. juna 2015. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica , otvorena je izložba Kulturno-istorijsko nasleđe Srema nekad i sad. Na ovoj način su stručnoj i široj javnosti predstavljeni najznačajniji konzervatorski i drugi radovi na kulturnim dobrima na području Srema koji su realizovani […]

Projekti i konzervatorski radovi

Pregled najznačajnijih realizovanih projekata i konzervatorsko – restauratorskih radova (od 2004. do sredine 2015. godine):2004. godina Početak konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu „Šlos“ u Golubincima.Projekat natkrivanja arheološkog lokaliteta 1a Carska palata Sirmijuma;2005. godinaProjekat obnove dela južnog krila konaka manastira Kuveždin.Početak realizacije Projekta natkrivanja arheološkog lokaliteta 1aCarske palate Sirmijuma (arhitektonsko-građevinski radovi i uređenje enterijera završeni su decembra 2009. […]

Arheološka istraživanja

Pregled značajnijih arheoloških iskopavanja izvedenih na teritoriji pod nadležnošću Zavoda (od 2006. do sredine 2015. godine):2006. godinaIstraživanja u okviru Projekta natkrivanja Carske palate Sirmijuma (2006-2007);2010. godinaZaštitna arheološka istraživanja i nadzor prilikom izgradnje kružne raskrsnice kod Carske palate u Sremskoj Mitrovici;Zaštitna arheološka istraživanja u Ulici Jupiterovoa 81 i 83 u Sremskoj Mitrovici (2010-2011);2012. godinaZaštitna arheološka istraživanja […]

Tek kul tur

Projekat „Tek kul tur“ (TECHCOOLTOUR) – tehnologija i turizam, bavi se promocijom rimskih i vizantijskih arheoloških nalazišta kroz upotrebu kompjuterskih tehnologija i istraživanje potencijala novih medija u promociji kulturne baštine. Jedan od ciljeva projekta je povezivanje i definisanje niti koja je nekada, kao i danas, povezivala mesta i regije u okviru dva velika carstva – […]

ARCHEST

Projekat ARCHEST Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) predstavlja nastavak projekta T-PAS kofinansiranog od strane programa CULTURE 2007-2013 i okuplja institucije iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Pored Fondacije Akvileja (Fondazione Aquileia) koja je vodeći partner, u projekat su uključeni Muzej i galerije mesta Ljubljane […]

SIRMIJUM GRAD CAREVA I CARSKI GRAD

Projekat ″Sirmijum – grad careva i carski grad″Projekat ″Sirmijum – grad careva i carski grad″ realizovan je u okviru ″Eurostart″ programa čiji su partneri Fondacija Akvileja (Fondazione Aquileia), Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica u toku 2013. i 2014. godine. Projektu je prethodilo potpisivanje Memoranduma o […]

RESTAURACIJA UNUTRAŠNJE DEKORACIJE PROSTORIJE CARSKE PALATE SIRMIJUMA

Projekat restauracije unutrašnje dekoracije prostorije 16 Carske palate Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici ima za cilj da se određenim konzervatorskim postupcima vrate nekadašnji elementi dekoracije jedne od najbolje očuvanih prostorija na lokalitetu, kako bi se najpribližnije dočarao njen luksuzni originalni izgled. Sa radovima je započeto 2012. godine restauracijom fontane, da bi se nastavili od 2013. do […]

MOZAICI CARSKE PALATE

Velike promene u Rimskom carstvu krajem trećeg i u prvoj polovini četvrtog veka ostavile su jak uticaj na arhitekturu i umetnost antičkog Simijuma, koji upravo tada doživljava najveći procvat u svojoj šest vekova dugoj istoriji. Neki od najreprezentativnijih i najbolje očuvanih kasnoantičkih podnih mozaika pronađeni su tokom višegodišnjih arheoloških istraživanja carske palate. Prilikom dosadašnjih iskopavanja […]