Изложбе

      На централном градском тргу у Сремској Митровици 2. јуна 2015. године, у организацији Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица , отворена је изложба Културно-историјско наслеђе Срема некад и сад. На овој начин су стручној и широј јавности представљени најзначајнији конзерваторски и други радови на културним добрима на подручју Срема који су реализовани […]

Сакрална архитектура и уметност

Велика сеоба Срба 1690. године, под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, представља прекретницу у духовном и политичком животу српског народа. За придошле избеглице које су дошле у Срем, била је олакшавајућа околност што су затекли Србе староседеоце, који су још у XV веку у овим крајевима створили неколико јаких економских центара. У то време, на поседима […]

Историјска места

На територији Срема у надлежности Завода за заштиту споменика културе налази се 43 споменика културе везаних за историјске догађаје или личности са овог простора. Од тога су два од изузетног значаја и девет од великог значаја. Најстарији заштићени споменици културе су из XVIII века. Био је то период у коме је Хабзбуршка монархија остварила контролу […]

Археолошка налазишта – Срем

Подручје данашњег Срема богато је археолошким наслеђем из свих епоха. Најстарија насеља настала су на оним местима која су обиловала водом, трском, дрветом и глином, што је био и основни услов за трајно настањивање. Прва трајна неолитска насеља настала су на обалама Саве, Дунава и Босута. Археолошке трагове из ове епохе проналазимо на “Гомолави” код […]

Средњовековни градови и тврђаве

У несигурном периоду средњег века дебеле зидине су биле један од најефикаснијих начина заштите. Утврђени градови различитих типова грађени су свуда где се организовано живело, трговало или бавило неким другим пословима. Сам појам “град“ је у средњем веку имао нешто другачије значење него данас. Он је пре свега коришћен да означи место где су становали […]

Градска архитектура

Потписивање Карловачког мира, оснивање Карловачке митрополије и Друга сеоба Срба под патријархом Арсенијем IV Шакабентом (1739), довеле су до политичких и друштвених промена које су трајно утицале на културну историју Срба на овом подручју. Створена је повољна клима за преображај и модернизацију српске културе у XVIII веку, када долази до великих промена у културном развоју […]

Пројекти и конзерваторски радови

Преглед најзначајнијих реализованих пројеката и конзерваторско – рестаураторских радова (од 2004. до средине 2015. године): 2004. година  Почетак конзерваторско-рестаураторских радова на објекту „Шлос“ у Голубинцима. Пројекат наткривања археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијума; 2005. година Пројекат обнове дела јужног крила конака манастира Кувеждин. Почетак реализације Пројекта наткривања археолошког локалитета 1аЦарске палате Сирмијума (архитектонско-грађевински радови и […]