Ambar sa kotobanjom porodice Galečić

Ambar sa kotobanjom u Golubincima u ulici Pazovačka 64 podignut 1913. godine, spada među najrazvijenije i najlepše zgrade ove namene. Građevina je delo majstora Petra Dešića, iz poznate golubinačke majstorske porodice Dešića. Ambar i kotobanja postavljeni su na visoki sokl, zidan opekom. Ambar je izveden od uspravno nizanih dasaka, a ispred kotobanje dominira bogato dekorisan trem sa ispustima-balkonima sa drvenim stepeništem. Ulična strana je zidana, sa zabatom izvedenim na kiblu, dekorisana lučnim nišama, pilastrima sa kapitelima, volutama i akroterijama sa strane. Ambar sa kotobanjom u Golubincima, po svojim karakteristikama predstavlja prelazni tip od ambara i kotobanja građenih drvetom ka zidanim ekonomskim zgradama.

Rešenje Zavoda za zaštitu spoemnika kulture Sremska Mitrovica broj 181 od 12. jula 1974. godine

Odluka skupštine Republike Srbije RS broj 224 od 26.11. 1990. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 16 od 03.12. 1990. godine)