Izložbe

KULTURNO ISTORIJSKO NASLEĐE SREMA / NEKAD I SAD

      Na centralnom gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici 2. juna 2015. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica , otvorena je izložba Kulturno-istorijsko nasleđe Srema nekad i sad. Na ovoj način su stručnoj i široj javnosti predstavljeni najznačajniji konzervatorski i drugi radovi na kulturnim dobrima na području Srema koji su realizovani u poslednjih deset godina rada.

ARHEOLOŠKO NASLEĐE SRBIJE

    Izložba fotografija Arheološko nasleđe Srbije organizovana je u okviru Redovne skupšine Društva konzervatora Srbije u Sremskoj Mitrovici u Vizitorskom centru carske palate od 11. do 20. juna od strane Sekcije fotografa Društva. Na izložbi je, kroz fotografije neposrednih saradnika arheologa u radu, prikazana raznovrsnost i bogatstvo arheoloških nalazišta na prostoru Srbije.

MOZAICI CARSKE PALATE

Velike promene u Rimskom carstvu krajem trećeg i u prvoj polovini četvrtog veka ostavile su jak uticaj na arhitekturu i umetnost antičkog Simijuma, koji upravo tada doživljava najveći procvat u svojoj šest vekova dugoj istoriji. Neki od najreprezentativnijih i najbolje očuvanih kasnoantičkih podnih mozaika pronađeni su tokom višegodišnjih arheoloških istraživanja carske palate. Prilikom dosadašnjih iskopavanja otkiveno je najmanje 15 različitih mozaika ukupne očuvane površine od oko 350 m2. Mozaike palate odlikuju visoki standardi njihove izrade, raznovrsnost motiva i velika koncentracija mozaičkih površina na malom prostoru. Oni su pronalaženi u skoro svim prostorijama, najčešće u dva ili tri nivoa. Svi mozaici su izrađeni u opus tessellatum tehnici (sastavljeni su od malih kvardatnih kamenih kockica – tesela). Na najvećem broju preovlađuje polihromna geometrijska ornamentika koja je u velikoj meri uticala na razvoj kasnoatičkog stila podnih mozaika. Očuvan je samo jedan figuralni mozaik sa poprsjem boga Merkura, koji od svog otkrića 1976. godine do sada nije bio izlagan. Na prikazanim detaljima Sirmijumskih mozaika ogledaju se različiti uticaji koji se prožimaju, a pojedine kompozicije koje oni sačinjavaju mogu se svrstati među najlepše primere kasnoantičkog stila.

Autor fotografija: Željko Sinković

Autor teksta: Biljana Lučić

Stručni konsultant: prof. dr Majkl R. Verner