Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица

       Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, у складу са својом регионалном надлежношћу, брине о непокретним културним добрима Срема и северног дела Мачве.

        Основу рада на очувању културног наслеђа чине прикупљање документације, валоризација, евидентирање и израда предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара.

        Поред тога, Завод ради пројекате, елаборате и студије заштите, изводи конзерваторско-рестаураторске и археолошке радове, али и пружа помоћ у просторном планирању, утврђује мере заштите, даје сагласност на пројекте везане за очување наслеђа, као и стручно мишљење приликом извоза уметничких дела у иностранство.

Публикације

Једна од основних делатности Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица је презентација и популаризација културно–историјског наслеђа Срема, кроз публиковање монографија, зборника радова и каталога као и организовање конференција и изложби. У оквиру издавачке делатности Завода до данас је објављен велики број наслова.

 
ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

АДРЕСА И КОНТАКТ

Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица

Адреса:
Светог Димитрија 10
22000 Сремска Митровица
Република Србија

Телефони:
Централа +381 22 621-568
                   +381 22 612-708
                   +381 22 613-794 

Мејл:
sm.zzsksm@zavodsm.rs

захтеви за обједињену процедуру:
zavodzastita.sm@gmail.com

Радно време: од 07:00 до 15:00 часова

 

ЦАРСКА ПАЛАТА СИРМИЈУМА

Царска палата Сирмијума
aрхеолошки локалитет

Адреса:
Пиварска 2,
22000 Сремска Митровица,
Република Србија

Телефон:
+381 22 618 817

Мејл:
dusica.palatasirmium@gmail.com

Радно време:
Сваки дан 8:00 до 16:00 часова

Цена улазнице:
Појединачна улазница  -150 дин.
Групна улазница (за више од 10 посетилаца): 100 дин. по особи

Посети сајт