Сеоска кућа у Огару

Кућа је подигнута крајем XVIII века и припада типу троделне равничарске куће са сажетим тремом и испуштеним делом кухиње тзв. кућер. Темељ је на ниском соклу од опеке и храстових темељача. Спољни зидови куће израђени су у бондручној конструкцији, коју чини дрвена скелетна структура са испуном од плетеног материјала (грања, шибља и прућа), облепљена блатним малтером- мешавином земље и плеве. Двосливни кров покривен је бибер црепом.

Унутрашња организација простора је троделна, са кухињом у средишњем делу и две собе на бочним странама. Улаз у све три просторије је са трема. Трем има ниску ограду и два стуба кружне основе озидана циглом. Таванице у свим просторијама су од дасака са видљивим таванским гредама, а подови су од набијене земље.

Умешност народних градитеља изражена је у обради столарије, врата и прозора, а посебно дрвеног уличног забата на коме су резбарене греде, косо слагане дашчице, шалукатре за проветравање и зракасто распоређене дашчице у централном пољу у ком се истиче дрвена плоча са рељефном представом грба.

Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 114 од 03. октобра 1973. године

Одлука скупштине Републике Србије РС број 224 од 26.11. 1990. године („Службени гласник Републике Србије“ број 16 од 03.12. 1990. године)