Пећине у Врднику (претходна заштита)

Локалитет Пећине у Врднику спада међу најзначајнија вишеслојна праисторијска налазишта у Војводини. Откивен је 1967. године, а заштитна археолошка истраживања мањег обима изведена су две године касније. Локалитет се налази на брегу који са јужне стране затвара котлину насеља Врдник, непосредно уз пругу Врдник – Рума. На платоу брега формирано је утврђено насеље димензија 340×250 м. Приликом археолошких истраживања констатована је вертикална стратиграфија локалитета од преко 2 м и откривени су остаци укопаних и надземних објеката, јама и бројан инвентар. Најстарије насеље припада костолачкој групи, а млађе вучедолској. Пронађени су спорадични налази винковачке групе и један гроб инхумираног покојника из периода старијег гвозденог доба. Локалитет је угрожен пољопривредним радовима.