Хумка – тумул, Марадик

Хумка се налази у атару села Марадик, на месту званом Унка, око 2.350 м северозападно од насеља. Њен пречник је око 30 м, а висина 4.5 м. Приликом теренских истраживања, на њој су пронађени површински налази људских костију, док су на околним парцелама констатовани трагови насеља које припада енеолиту – (баденско-костолачка група) и вероватно старијем гвозденом добу.

Хумка је стављена под заштиту Решењем Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 239/79 од 26.12.1980. године.