Етно парк у Купинову

Смештено у заштићеном природном резeрвату Обедске баре, село Купиново одише духом стaре руралне целине формиране око цркве Св. Луке и у непосредној близини остатака средњoвековног града Купиника. Заштићенa целина обухвата девет окућница са објектима народног градитељског наслеђа саграђеним крајем XVIII, током XIX и почетком XX века, по узору на старије. Језгро Етно парка чини окућница Путник са највреднијим примерима народног градитељства овог краја.

Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 199/76 од 09. фебруара 1977. године.

Одлука Извршног већа Скупштине Покрајине Војводине број 633-7/91 од 12.12.1991. године („Сл. лист АПВ“ бр.28 од 30. 12. 1991.)