Амбар са окућницом у Карловчићу

Комплекс зграда са окућницом у Карловчићу представља вредан пример имућног сеоског газдинства Срема с краја XIX и почетка XX века. Домаћинство у Карловчићу формирано је почетком друге деценије XX века и састоји се из куће, амбара и две котобање са амбарима. Кућа је подигнута на лакат са декоративном уличном фасадом. Кућа је пример богатије и развијеније сеоске куће у Војводини. Наспрам куће смештени су економски објекти. Амбар са котобањом постављен ужом страном на регулациону линију улице саграђен је 1908. године, а иза њега постављени су амбар и друга котобања са амбаром саграђени 1885. године. Кућу и економске зграде саградили су чувени мајстори Дешићи из Голубинаца.

Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица 174/75 од 03.јуна 1976. године.

Одлука скупштине Републике Србије РС број 224 од 26.11. 1990. године („Службени гласник Републике Србије“ број 16 од 03.12. 1990. године)