ТЕК КУЛ ТУР

Пројекат „Тек кул тур“ (ТЕЦХЦООЛТОУР) – технологија и туризам, бави се промоцијом римских и византијских археолошких налазишта кроз употребу компјутерских технологија и истраживање потенцијала нових медија у промоцији културне баштине. Један од циљева пројекта је повезивање и дефинисање нити која је некада, као и данас, повезивала места и регије у оквиру два велика царства – Римског и Византијског и представљање „богатства и јединствености европског културног идентитета“. У оквиру овог пројекта, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Сремска Митровица, у току 2014. и 2015. године израђена је мања презентација у визиторском центру Царска палата Сирмијума и Савамали у Београду. Презентација у технологији проширене стварности (аугментед реалитy) „информације из реалног света комбинује са компјутерским садржајем и обједињене их приказује на екрану рачунара или мобилног телефона“ и на популаран и иновативан начин интепретира археолошке и историјске податке. Један од њених сегмената је анимирана 3Д представа цара Констанција Другог који позива посетиоце да дођу у Сирмијум и његову царску палату. Пројекат је финансиран из ЕУ фондова и суфинансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине.