MANASTIR PETKOVICA

Pretpostavlja se da je manastir osnovan u predturskom periodu, odnosno, pre 1526. godine. Nije tačno utvrđeno vreme podizanja crkve posvećene Svetoj Petki, koja je sačuvala prvobitne odlike, osim drvenog zvonika koji je zamenjen zidanim u drugoj polovini XVIII veka. Živopisanje crkve je, na osnovu zapisa koji se nalazio na zapadnom zidu naosa, završeno 1588. godine, osim oltara koji je ranije živopisan. Crkva je jednokupolna, osnove u obliku kombinovanog upisanog krsta i trikonhosa. Zidana je grubo obrađenim kamenom i opekom i potom je malterisana. Sastoji se iz priprate gotovo kvadratne osnove, naosa nad kojim kupolu nose četiri luka i oltarskog prostora. Konhe su spolja četvorostrane, tambur je spolja osmostran a iznutra polukružan. Na južnoj fasadi su tri niše završene saracenskim lukom. Crkva je podignuta u sažetoj varijanti moravskog stila, kako se pretpostavlja, po uzoru na Lazaricu. Ikonostas crkve iz 1735. godine je gotovo potpuno uništen tokom Drugog svetskog rata, osim velikog krsta koji se čuva u Staroj srpskoj crkvi u Sremskoj Mitrovici.
Postojeći konaci predstavljaju uslovnu obnovu konaka koji je postojao na južnoj strani dvorišta. Objekat je izdužene osnove, prizemni sa potkrovljem i kasnije dodatim aneksima za vertikalne komunikacije. Podignut je krajem XX veka.