Преузимање захтева

Преузмите ПДФ Добијање сагласности за постављање летње баште Стручно мишљење о изношењу предмета у иностранство Захтев за добијање сагласности за постављање реклама Захтев за издавање конзерваторских услова Захтев за издавање потврде о статусу објекта Захтев за издавање сагласности на пројекат Захтев за коришћење документациј

Сарадња

Управа Града Сремска Митровица Музеј Срема Архив Срема ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Мтровица Туристичка организација Града Сремска Митровица Завичајни музеј Рума Галерија слика Сава Шумановић Агенција за рурални развој општине Пећинци Народна библиотека Сименон Пишчевић Шид Туристичка огранизација опшине Шид Туристичка организација општине Инђија Туристичка организација општине Рума Градска управа Ириг ЈУП План […]

Делатност Завода

Делатност заштите културних добара утврђена је Члановима 65. и 75. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94, 52/11, 99/11). У складу са Чланом 65. делатност заштите културних добара обухвата: истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; предлагање и утврђивање културних добара; вођење регистра и документације о културним добрима; пружање стручне помоћи на чувању […]

Оснивање Завода и његов развој

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, у складу са својом регионалном надлежношћу, брине о изузетно драгоценом културно-историјском наслеђу Срема и северног дела Мачве, које у континуитету можемо пратити од праисторије до XX века. Завод је основао Срез Сремска Митровица у децембру 1961. године.Временом, он се организовао као међуопштинска служба за регион Срема. Основна делатност […]